Mozilla Firefox 3
Google Chrome
Internet Explorer 7
Figyelmeztetés!
Ön egy régi böngészőt használ,
amelyben nem működik megfelelően a portál néhány funkciója.
Javasoljuk Önnek, hogy telepítse a Mozilla Firefox 3.0 verzióját, esetleg Google Chrome -ot, Internet Explorer 7 -et.

Fórum szabályzat

A fórum célja a szabad, korlátozásoktól mentes véleménycsere a felhasználók által felvetett témakörökben. A felhasználók és a web2auto üzemeltetőinek jogait védendő, a fórum használatát a Fórumszabályzat szabályozza, melynek elfogadása és betartása minden felhasználó számára és a web2auto üzemeltetői számára is kötelező.

FÓRUMSZABÁLYZAT:

1. A személyeskedés minden formája tiltott, az ilyen tartalmú hozzászólásokat törli a moderátor, a felhasználót pedig figyelmezteti vagy súlyos esetben hozzászólási jogát azonnal felfüggeszti. Tilos a fórumon bármely személy vagy csoport emberi méltóságát megsérteni, nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteket hangoztatni, az ilyen alapú megkülönböztetésnek nyílt vagy burkolt formában a fórumon hangot adni.

2. Tilos az olyan, hozzászólások, képek beküldése, melyek bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre bújtanak fel, illetve ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leírnak, ehhez segítséget kérnek, vagy nyíltan szexualitást leíróak vagy ábrázolóak. Tilos továbbá az ilyen szöveges vagy képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak beküldése, népszerűsítése is. Megkérjük a felhasználókat arra is, hogy kerüljenek bárminemű politikai állásfoglalást, pártpropagandát. Tartsuk meg a web2auto-t egy pártsemleges találkozóhelynek!

3. A hozzászólásokban elhelyezett tartalmakra a Szerzői Jogi Törvény megfelelő szabályozásai vonatkoznak. Ennek betartása a felhasználó felelőssége.

4. Tiltott az olyan hozzászólások közzététele, melyek valótlan állításokat tartalmaznak a web2auto.hu Kft-re nézve, a web2auto-ra vonatkozó üzleti titkokat tartalmaznak. Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban tilos a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, illetve a hitelrontás.

5. A fórum felhasználója a web2auto.hu Kft-val szemben anyagi követeléssel nem élhet.

6. Tilos a többi felhasználó és az üzemeltető megtévesztésére alkalmas regisztráció (több regisztrációs név használata, a már regisztrált nevekhez jelentős mértékben hasonlító regisztrációs név megadása). A szabály megszegése a hozzászólási jog azonnali felfüggesztését vonhatja maga után.

7. Tilos a vulgáris és obszcén szavak, kifejezések használata. Az ilyen szövegrészeket tartalmazó üzeneteket a moderátor törli, a felhasználó figyelmeztetésben részesül.

8. Tilos a fórumon mások személyes adatainak (a valódi név, cím, telefonszám, kép, magán- és munkahelyi e-mail cím) közzététele – csak ha az illető ebbe előzetesen kifejezetten és félreérthetetlenül beleegyezett.

A fórum mindenkori moderátorai minden esetben eljárnak azon fórumtagokkal szemben, akik sorozatosan és durván megszegik a fenti szabályzatot.

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy hozzászólásokat, topikokat töröljenek a rendszerből, bármilyen előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül.

A fórum moderálása jellemzően a következőlépésekből áll:

Ha a fórumszabályzatban leírtakat egy fórumfelhasználó megszegi, s ennek következtében a fórum moderátora a topikon vagy a fórumon belül intézkedni (topik-, hozzászólás törlése, topik lezárása) kényszerül, a felhasználót figyelmezteti. A figyelmeztetés pontos okát a regisztráláskor megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

Többszöri figyelmeztetés után a felhasználó hozzászólási joga átmenetileg (a probléma súlyától függően rövidebb vagy hosszabb) felfüggeszthető. Különösen durva, kirívó esetekben a fórum felhasználója azonnal kizárható, későbbi újraregisztrálása megtagadható.

Ha az érintett felhasználó véleménye szerint a moderálás indokolatlan, akkor véleményével javasolt a moderátor megkeresése, elektronikus levélben.

A web2auto üzemeltetői a fórumszabályzat szövege megváltoztatásának jogát fenntartják. A változtatásokról a fórum regisztrált tagjait elektronikus levélben értesítik, a megváltoztatott fórumszabályzatot mindenkor nyilvánosságra hozzák.