Mozilla Firefox 3
Google Chrome
Internet Explorer 7
Figyelmeztetés!
Ön egy régi böngészőt használ,
amelyben nem működik megfelelően a portál néhány funkciója.
Javasoljuk Önnek, hogy telepítse a Mozilla Firefox 3.0 verzióját, esetleg Google Chrome -ot, Internet Explorer 7 -et.

Játékszabály

1. Az akció szervezője

A web2auto.hu regisztrációs játékának (a továbbiakban: "Akció") szervezője a web2auto Informatikai Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59., a továbbiakban: "Szervező").

2. Az Akcióban résztvevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2008. november 05-től 2008. december 31-ig tart.

4. Az Akció menete, a részvétel feltételei

Az Akcióban részt vesz minden olyan természetes személy, aki az Akció végének időpontjában érvényes e-mail címmel regisztrált legalább egy járművet, megadta a pontos nevét és lakhelyének nevét/irányítószámát, valamint feltöltött egy képet a regisztrált járműről (a továbbiakban: Résztvevő). A részvétel feltételeinek maradéktalan teljesítésével a Résztvevő adataival automatikusan részt vesz a sorsoláson. Amennyiben a kisorsolt Résztvevőről bebizonyosodik, hogy adatainak bármelyike (e-mail cím, név, település, irányítószám, jármű adatai, járműről készült fotó) nem felel meg a valóságnak, a Résztvevő elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére és helyébe (a nyertesek sorrendjét figyelembe véve) a tartaléknyertes lép, aki csak és kizárólag ilyen módon válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

5. Sorsolás, nyeremények átvétele, tartaléknyertesek

A nyilvános sorsolás időpontja: 2009. január 9. 11:00 óra

A nyilvános sorsolás helyszíne: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59.

3 nyertes (1., 2. és 3. helyezett), illetve 20 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A sorsoláson a weboldalon regisztrált Résztvevők az általuk megadott adatok alapján vesznek részt, és ezek alapján értesítjük ki őket.

A kisorsolt nyertesek az e-mailben történő kiértesítést követően 14 naptári napig jogosultak az adatpontosításra és további 14 napig a nyeremény átvételére. Amennyiben bármelyik határidő nem teljesül, automatikusan a tartaléknyertes(ek) válnak jogosulttá a nyeremények átvételére azonos feltételek mellett (a tartaléknyertesek sorrendjét figyelembe véve).

6. Ajándékok

Az Akcióban kisorsolt ajándék egy-egy MOL benzinkutakon beváltható Vásárlási Utalvány Kártya. Az utalvány kártya felhasználható 2009. december 31.-ig. Az ajándékok az alábbi értékekben kerülnek kisorsolásra:

I. helyezett: 150.000 Ft értékű Vásárlási Utalvány Kártya

II. helyezett: 90.000 Ft értékű Vásárlási Utalvány Kártya

III. helyezett: 60.000 Ft értékű Vásárlási Utalvány Kártya

A nyeremények nem átruházhatóak és pénzre nem válthatóak.

7. Információ az Akcióról

Az Akció hivatalos játékszabálya megtekinthető a www.web2auto.hu weboldalon, illetve a Szervező székhelyén. A nyerteseket e-mailben értesítjük.

8. Adó

A Szervező vállalja, hogy a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó és egyéb járulékokat a megfelelő intézménnyel szemben kiegyenlíti.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

A Résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit saját, és vele közvetetten vagy közvetlenül kapcsolatban álló partnereinek reklámtevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban

A Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.

A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.